Durant la temporada has pogut inscriure els barrancs que has realitzat al repte de l 50 barrancs , aquest any volem fer un sorteig de la mil...